» Kontakt - Memoria: Home

» Kontakt

Wednesday 21 October 2009 at 3:16 pm.

Adres korespondcyjny

regionet

Ul. Fredry 13
61-701 Poznań
Email kontakt

Kontakt

Anna Cybulka: Email, Mobile: +48 605 10 59 24

Uladzimir Cybulka: Email, Mobile: +48 605 30 64 05

Impressum

Stowarzyszenie regionet

Ul. Fredry 13, PL-60-701 Poznañ

REGON: 634565151; NIP 781-141-72-17

Konto: GBW S.A. Oddzia³ w Poznaniu, nr 47 1610 1133 0074 4829 2000 0001