» Śladami Jelskich - Memoria: Home

» Śladami Jelskich

Wednesday 21 October 2009 at 3:04 pm.

Poszukiwania 

Prowadziliśmy m.in. poszukiwania informacji, śladów, zdjęć. Udało nam się odszukać  " stare fotografie" rodu Jelskich

Prowadziliśmy prace na mogiłach Jelskich rok 2009

 


Głównym celem wolontariatu było uporządkowanie, inwentaryzacja i naniesienie na mapę planu cmentarza Jelskich, na którym pochowani zostali tak znani członkowie tego rodu jak Karol Jelski, czy Aleksander Jelski wraz z rodzinami.

Pracy okazało się więcej niż się spodziewaliśmy, ponieważ przez ostatnie dziesięć lat nikt się cmentarzem nie zajmował.

Галоўный мэтай валантарыяту было расчышчэнне, добраўпарадкаванне, складанне мапы-плану могільніка Ельскіх, на якіх пахаваныя такія выбітныя асобы як Караль Ельскі, Аляксандр Вікенцій Ельскі і іх сем’і.

Працы аказалася болей, чым чакалася, бо за апошніх 10 год там ніхто не прыбіраўся.


Zebraliśmy również  stare fotografie, artykuły, nuty...

%filename%