» Małe jest piękne! - Regionet

» Małe jest piękne!

Mapy Regionów. Projekt partnerstwa transgranicznego

Thursday 01 April 2010 at 10:34 am.

Małe jest piękne! - Profil projektu

Projekt

...

Partnerzy

» Belarda" (Mińsk)
» Arbeitskreis Ost-West Dialog e.V. (Kassel)

Sponsorzy

» Norweski Mechanizm Finansowy "Norway Grants"
» Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Kordynacja

Uladzimir Cybulka

Linki

...

Kontakt

Uladzimir Cybulka Email

Nasze Stowarzyszenie wspólnie z białoruskim Stowarzyszeniem "Belarda" (Mińsk) oraz niemieckim Stowarzyszeniem "Arbeitskreis Ost-West Dialog e.V. (Kassel) zrealizowało projekt "Mapy regionu - małe jest piękne" w ramach "Programu Partnerstwa Transgranicznego". 

Projekt bł próbą spojrzenia na tworzenie map / atlasów regionów  z założeniem, że człowiek coś znaczy.

Celem projektu było zapoznanie się z bardzo różnorodnymi doświadczeniami związanymi z planami inwestycyjnymi, ich konsultacjami lokalnymi/ społecznymi, współpracą z organizacjami pozarządowymi, sposobami zbierania materiałów i ich opracowywaniem w formie tzw. atlasów o regionach.

Trzy różne doświadczenia związane z planami inwestycyjnymi – z Niemiec, Polski i Białorusi miały i pomogły w skonfrontowaniu swojego dotychczasowego wizerunku i doświadczenia poprzez perspektywę partnerów.

W efekcie pozwoliło to bądź na ich ulepszenie (Niemcy, Polska) bądź w ogóle na powstanie (Białoruś).

W odniesieniu do Białorusi celem projektu było również zapoczątkowanie tworzenia takich atlasów (uproszczonych) dla każdego regionu Białorusi - co się udało.

Projekt ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju regionów i międzynarodową wymianę doświadczeń.

Operatorem programu  jest Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, wsparcia finansowego udzielili: Norweski Mechanizm Finansowy "Norway Grants" oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

W dniach 2-10 marca 2010 organizowana jest dwuczęściowa podróż studyjna w Niemczech (Hesji) oraz Polsce (Wielkopolska). 

Zapraszamy osoby zainteresowane projektem!

Kontakt: Uladzmir Cybulka Email